Entreprenad

Mark & anläggningsarbeten

Med lång erfarenhet erbjuder vi gedigen kompetens när det gäller att välja rätt material, utrustning och optimal arbetsmetod i varje enskilt fall.

Vi har genom åren haft totalansvar för ett stort antal mark- & anläggningsarbeten. Dessa omfattar allt från husgrunder till stora industrietableringar. Hos oss är inga uppdrag för små eller för stora.

Behöver Ni hjälp med entreprenadarbeten?

Välkomna att skicka in en offertförfrågan till oss!

Rivningsarbeten

Vi har kapacitet att riva byggnader i alla storlekar enligt principen selektiv rivning och ansvarar för att allt som är återvinningsbart också återvinns.

Med hjälp av våra egna krossverk har vi möjlighet att krossa såväl asfalt som betong vilket gör det möjligt för oss att erbjuda kostnadseffektiva lösningar.

Återvunnen betong kan till exempel användas vid vägbyggnationer. 

 

Vägunderhåll

Vi ansvarar för underhåll av ett 100-tal grusvägar åt vägföreningar i våra grannkommuner. Här utför vi allt från hyvling, lagning, halkbekämpning till snöröjning.

uthyrning

Vi bedriver även till viss del uthyrning av
entreprenadmaskiner med förare – grävmaskiner, dumprar, hjullastare, traktorer, väghyvel med mera.