MILJÖ

GRÖN FRAMTID

Vi jobbar ständigt med att nå en grönare framtid.

På ett par av våra anläggningar tar vi emot asfalt, betong och schakt som är rena från gifter för att sedan hanteras, återanvändas och erbjudas som produkt igen. Allt material testas innan mottagandet för att försäkra oss om att det är godkänt för återanvändning.

Med vår nya och moderna maskinpark har vi som mål att minska förbrukningen av fossila bränslen samt vår elkonsumtion. Genom noga planering vill vi undvika onödiga turer med våra fordon för både miljön och effektivitetens skull.

Som en av de ledande aktörerna inom branschen tar vi ständigt till oss råd och rön för att ligga i framkant vad gäller både vår maskinpark men även kring vårt arbetssätt.  

Vi deltar i en utveckling av en digital plattform som ska täcka branschens breda inriktning och kunders behov med allt från transport, entreprenad och krossning till miljö- och lönerapportering.

Vårt mål är att alla vågkvitton, följesedlar och fakturor ska skickas elektroniskt för att på så vis minska papperssvinnet.

SÄKERHET & HÄLSA

Vi strävar efter en trygg och säker arbetsmiljö där arbetsplatsolyckor inte ska få finnas. Vi gör regelbundna riskanalyser av våra arbetsplatser och utvärderar alla eventuella tillbud för att förhindra att det ska kunna ske allvarliga olyckor.

All vår personal jobbar efter vår arbetsmiljöpolicy samt de lagar & förordningar som finns.

 

ETIK & KUNSKAP

Hos oss värderar vi kunskap och kompetens. Möjligheten att kunna växa och utveckla sina kunskaper inom maskinyrket är för oss en självklarhet.

Det ska vara kul att gå till jobbet och man ska kunna känna att man vågar ta plats, diskutera och agera för att även kunna utvecklas som människa. Detta för att gemensamt och på bästa möjliga sätt driva arbetet framåt och ha möjlighet att lära sig på vägen.

Kunskap och viljan att lära sig är det vi värderar allra mest.

VISSELBLÅSNING

På Johansson sätter vi stort värde på ärlighet, öppenhet och ansvar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom företaget.
Vi tror på en miljö där det ska kännas tryggt att prata med oss om man upptäcker något som inte borde förekomma.

I första hand uppmanar vi att man vänder sig till sin närmsta chef eller någon i ledningsgruppen. Andra vägar att rapportera missförhållande är via mail till info@johanssonsgrus.se, märk ditt mail med ”Visselblåsning” alternativt skicka ett brev till:

Johansson Grus & Mark Entreprenad AB
Att: Visselblåsning
Häljalt Åsbovägen 201
284 92 Perstorp

Det går även bra att ringa och rapportera alternativt begära ett fysiskt möte på telefonnummer 0435-321 26